Tuesday, October 27, 2009

Di milis WebPM ramai

Di milis WebPM ramai bahas soal web http://telkom.co.id yang belum cross-browser. Konon senilai 3,2 M utk web baru, logo baru dan lain-lain

No comments: